Gwarancja terminu

Dochowamy terminu albo zwrócimy Ci 1000 zł na dowolne wydatki!

Zasady otrzymania pieniędzy

  • Zlecasz nam prace budowlane / remontowe / inne.
  • Firma TOMCORP nie wyrobiła się w ustalonym czasie z wykonaniem zlecenia.
  • Wypłacamy Ci 1000 zł w gotówce na dowolny cel!

Program gwarancji terminu obowiązuje od 1.12.2021 i trwa do odwołania. Szczegółowe zasady programu przedstawiono w regulaminie.