Dom na zgloszenie 70 m 35 m jakie warunki? | Firma budowlana

Przed rozpoczęciem budowy, by wszystko było zgodne z prawem, trzeba dopełnić niezbędnych formalności. Chcesz wybudować dom na zgłoszenie? Sprawdź, co musisz wiedzieć!

Spis treści:

 1. Dom na zgłoszenie co to znaczy? Dom na zgłoszenie definicja
 2. Dom na zgłoszenie jaki dom możemy wybudować?
 3. Dom na zgłoszenie do ilu metrów ? Dom na zgłoszenie wymiary
 4. Dom na zgłoszenie - na jakiej działce o jakim przeznaczeniu?
 5. Dom na zgłoszenie do 70 m2 od kiedy? Dom na zgłoszenie (Polski ład)
 6. Dom na zgłoszenie - jak wygląda procedura zgłoszenia domu do budowy?
 7. Dom na zgłoszenie - jakie dokumenty są potrzebne?
 8. Dom na zgłoszenie kiedy rozpocząć budowę?
 9. Budowa domu na zgłoszenie - ile kosztuje?
 10. Dom na zgłoszenie wady i zalety
 11. Dom na zgłoszenie - zaufaj firmie budowlanej

 

Dom na zgłoszenie co to znaczy? Dom na zgłoszenie definicja

Nie na każdy obiekt jest wymagane pozwolenie na budowę, w szczególnych wypadkach wystarczy samo zgłoszenie. W pierwszej kolejności należy sobie odpowiedzieć na pytanie czym jest dom na zgłoszenie. Dom na zgłoszenie jest to uproszczona procedura prawna dzięki której możemy postawić dom bez większych formalności wymaganych przy standardowo pozwoleniu na budowę jak choćby szereg potrzebnych dokumentów: akt własności, plan zagospodarowania, projekty budowlane, zaświadczenie od dostawców wody czy energii elektrycznej oraz procedury związane prowadzenie dziennika budowy, zatrudnienie kierownika budowy czy wypełnienie tablicy informacyjnej.

Dom na zgłoszenie do 70 m2 od kiedy? Dom na zgłoszenie Polski ład

Aktualnie bez zezwoleń i kontroli kierownika budowy możemy stawiać jedynie domy 35 m² lecz wkrótce ma się to zmienić. Dom bez formalności 70 m² jest to rozwiązanie zawarte w pakiecie zmian wchodzących w skład „Polskiego Ładu”.  na początku listopada 2021 r. ustawa została podpisana przez prezydenta. Nowe przepisy wejdą w życie po 20 dniach od dnia ogłoszenia Dzięki zmianie przepisów każdy będzie mógł rozpocząć budowę małego domu mieszkalnego jednorodzinnego, wystarczy jedynie zgłoszenie. Wymagane do tej pory uzyskanie pozwolenia na budowę, obowiązek ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy będzie zbędne. Żeby skorzystać z przywileju domu na zgłoszenie budynek będzie musiał spełniać kilka wymagań: budynek taki będzie musiał być wolnostojący, maksymalnie dwukondygnacyjny, obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, a budowa ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb inwestora.

Inwestor będzie obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, a dołączona dokumentacja jest kompletna.

Premier podkreśla iż dom na zgłoszenie będzie można wybudować tam, gdzie istnieje plan zagospodarowania. Tak gdzie nie ma planu trzeba będzie uzyskać warunki zabudowy. Premier zapewnia ze decyzja w takim przypadku potrwa maksymalnie 21 dni. Ma być to nieprzekraczalny termin, po tym czasie  Inwestorzy będą mogli zaskarżyć niedotrzymanie tego terminu i domagać się kar pieniężnych.

Budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Rozszerzona ma być także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia do maksymalnie 70 metro kwadratowych (zastąpi obecne 35 metrów kwadratowych). Dodatkowymi ograniczeniami są: rozpiętość konstrukcyjna tych budynków nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie moc przekraczać 2m.

Podsumowując zmiany Polski Ład:

 • Domy o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie można budować na zgłoszenie 
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny może mieć do dwóch kondygnacji.
 • Nowe przepisy dotyczą budowy domu na własny użytek - w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych.
 • Obszar oddziaływania budynku mieści się w całości na działce, na której ma być zbudowany.
 • Liczba takich budynków na działce nie może być większa niż 1 na każde 500 m2 działki.
 • Brak konieczności wynajęcia kierownika budowy, prowadzenia dziennika budowy
 • Inwestor będzie musiał złożyć oświadczenie, że:
  - budynek wznosi na własne potrzeby,
  - przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
  - dokumentacja budynku jest kompletna.
Zadzwoń do nas 694 212 788 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac.

Dom na zgłoszenie - jak wygląda procedura zgłoszenia domu do budowy?

Zgłoszenia powinno dokonywać się co najmniej 21 dni przez planowanym rozpoczęciem robot budowlanych. Najpierw należy sprawdzić czy dla danej działki  został ustalony miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego. Informacje na ten temat pozyskać można w urzędzie powiatowym lub urzędzie miasta pod który podlega działka. Po upewnieniu się ze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwalony wystarczy skompletować potrzebne dokumentów i złożenia ich we właściwym urzędzie. Jeżeli w ciągu 21 dni od dnia złożenia  zgłoszenia miejscowy urząd nie wniesie sprzeciwu w związku z planowanymi pracami, możemy rozpocząć budowę. Jest to tzw. Milcząca zgoda.

Dom na zgłoszenie wymiary

Powierzchnia domku  na zgłoszenie liczona jest po ścianach zewnętrznych, zatem powierzchnia wewnątrz budynku będzie nieco mniejsza. Trikiem jest by zgłosić dodatkowe ocieplenie dopiero po zakończenie budowy domu na zgłoszenia. Dzięki temu nie tracimy metrów kwadratowych w metrach użytkowych.

Dom na zgłoszenie - na jakiej działce o jakim przeznaczeniu?

Minimalna powierzchnia działki 500 m2. Działka nie może znajdować się na obszarze chronionym czy znajdującej się w innych szczególnych strefach. 
Pojawia się więc pytanie czy można zbudować dom na zgłoszenie na działce rolnej?
Niestety nie da się jednoznacznie odpowiedzieć.  Teoretycznie budowa domku letniskowego na działce rolnej jest możliwa. Praktyka jednak pokazuje, że konieczna może być zmiana przeznaczenia działki na teren budowlany. Zachęcamy przez zakupem działki rolnej z zamiarem wybudowania na niej domu na zgłoszenie sprawdzić czy dany teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Możemy tego dokonać we właściwym względem lokalizacji działki urzędzie. 

Dom na zgłoszenie - jakie dokumenty są potrzebne?

Oto lista dokumentów, jakie należy przygotować by dokonać zgłoszenia:

Procedura zgłoszenia wymaga od nasz minimalna ilość dokumentów. Potrzebujemy wstępny szkic budynku, mapę do celów informacyjnych z wrysowaniem lokalizacji domu, a także krótki wniosek i niewielka opłatę skarbowa. 

Cała Procedura zgłoszenia trwa 21 dni

Natomiast procedura pozwolenia na budowę trwa 65 dni + 14 dni na uprawomocnienie się wyroku. Potrzebujemy 4 egzemplarze projektu budowlanego (branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej), uzgodnienia, mapę do celów projektowych itd.

- wniosek o zgłoszenie budowy
- Projekt budowlany ( w 4 egzemplarzach)
- Zaświadczenie potwierdzające odpowiednie uprawnienia do projektowania domów projektanta (wydane przez właściwa izbę samorządu zawodowego i aktualne na dzień w którym został opracowany projekt)
- Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- Decyzje o warunkach zabudowy (jeśli dla terenu na którym znajduje się Twoja działka nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
- Potwierdzenie opłaty (jeśli części domu będzie użytkowana na inne cele niż mieszkaniowe)

W nietypowych przypadkach urząd może wymagać dodatkowych dokumentów - warto dopytać przed złożeniem w urzędzie powiatowym lub urzędzie miasta.

Aby zgłosić domek letniskowy potrzeba tylko mapki, prostego szkicu i możemy zgłaszać. Przy zgłoszeniu domku jednorodzinnego i tak potrzebujemy całego projektu budowlanego, tak jak przy pozwoleniu. 

W przypadku błędy w dokumentacji projektowej w procedurze pozwolenia na budowę architekt dostanie informacje i czas na uzupełnienie projektu. W przypadku zgłoszenia dostaje się odmowę i trzeba składać wniosek ponownie. 

Dom na zgłoszenie kiedy rozpocząć budowę?

Dzięki budowie domu na zgłoszenie zrobimy to dużo szybciej niż na pozwolenie. Warto pamiętać, że samo dostarczenie dokumentów nie uprawnia nas jednak do zaczęcia budowy. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i nie rozpoczynać prac objętych zgłoszeniem, ponieważ może to oznaczać samowolę. 

Skąd będziesz wiedział ze możesz rozpocząć prace? Jeżeli zgłoszenie będzie spełniać wszystkie wymagania i będzie zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami urząd przyjmie zgłoszenie budowy tzw. milcząca zgoda. W praktyce oznacza to iż do prac budowlanych można przystąpić już 21 dni od momentu dokonania zgłoszenia, jeśli dany urząd nie wyraził sprzeciwu. Zdarza się iż wydawane jest „Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu” przed upływem 21 dni. Po otrzymaniu takiego zaświadczenia można rozpocząć prace budowlane, nawet jeżeli nie upłynęło jeszcze 21 dni.

Urząd może jednak wyrazić sprzeciw Może się to zdarzyć gdy konieczne będzie pozwolenie lub zgłoszenie jest niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zadzwoń do nas 694 212 788 i uzyskaj bezpłatną wycenę prac.

Budowa domu na zgłoszenie - ile kosztuje?

Klienci chcieliby wiedzieć ile kosztuje budowa domu na zlecenie. Choćbyśmy bardzo chcieli niestety ale nie da się odpowiedzieć jednoznacznie.  Niesatysfakcjonujące ”to zależy” niestety w tym przypadku jest prawdziwe. Wszystko zależy od wielkości domu oraz technologii budowy wraz z wykorzystanymi materiałami. Przykładowo dach płaski będzie znacznie tańszy niż dach czterospadowy, blachodachówka będzie znacznie tańsza niż łupek itd.

Dom na zgłoszenie wady i zalety

Zdecydowanie największa zaletą budowy domu na zgłoszenie jest czas. W przypadku poprawnie złożonego wniosku budowę można rozpocząć już po upływie 21 dni od zgłoszenia, czasem szybciej. W przypadku pozwolenia na budowę jest to aż 65 dni, w przypadku nieprawidłowości dłużej. 

Niewątpliwym plusem budowy domu na Zgłoszenie jest mniejsza ilość wymaganych formalności. Na mapkę z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystarczy nanieść poglądowy rysunek. W ten sposób zostanie określoną lokalizacja,. Wypełniony wniosek , uiszczenie opłaty skarbowej i złożenie kompletu. Jeżeli zaznaczysz iż budujesz dom pod rekreacji indywidualnej jest to wszystko. W przypadku jeżeli zgłoszeniu podlega budynek mieszkalny koniecznie trzeba przedłożyć projekt budowlany

Największa wada jest brak możliwości modyfikacji parametrów planowanego obiektu. dokonując zgłoszenia budowy domu trzeba określić dokładne parametry planowanego obiektu, w przypadku zmian projektowych inwestor będzie musiał przedłożyć w stosownym urzędzie projekt zamienny i uzyskać pozwolenie na budowę. Naszym klientom doradzamy gdy nie mają pewności co do finalnego projektu domu zamiast dokonywać zgłoszenia postarać się o pozwolenie na budowę.

Dzięki temu można zostawić sobie furtkę w postaci możliwości zmiany projektu.

Tak jak już wspominaliśmy dom na zgłoszenie będzie można wybudować na własne cele mieszkaniowe w praktyce konieczne będzie podpisanie klauzury która utrudnia późniejszą sprzedaż

Dom na zgłoszenie - zaufaj firmie budowlanej

Niewątpliwie uproszczenie formalności jest bardzo przydatne dla klienta. Można dojść do wniosku ze dom na zgłoszenie to prosta sprawa. Niestety uproszczenia te nie zmieniają poziomu skomplikowania budowy domu. Całość musi zostać wybudowana zgodnie z projektem budowlanym, z zasadami wiedzy technicznej. Dom musi być przede wszystkim bezpieczny. Budowanie bez pomocy kierownika budowy sprawdzi się zatem, jeśli masz pojęcie na temat budownictwa, w przeciwnym wypadku – rozważenie zatrudnienia profesjonalistów wydaje się konieczne i zasadne. Jeżeli nie masz doświadczenie budowlanego warto zatrudnić profesjonalna firmę wykonawczą. W obrębie Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz Warszawy i okolic możesz liczyć na specjalistów z firmy TOMCORP. Skontaktuj się z nami, opowiedz o swoim pomyślę, a my zastanowimy się jak możemy Ci pomóc.


Zobacz także

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Nie tylko wyceny mamy w cenie! Nasi specjaliści zapraszają na bezpłatne konsultacje podczas których przekonasz się, co możemy dla Ciebie zrobić. Profesjonalnie, kompleksowo i najważniejsze, że w  jednym miejscu do Twojej dyspozycji są architekci, ekipa wykończeniowa i stolarska.

Formularz kontaktowy